Podmínky pronájmu​

Základní podmínky pronájmu

 • Minimální věk nájemce je 21 let
 • Nájemce je povinen předložit platný řidičský průkaz a jeden další doklad totožnosti (OP nebo pas)
 • Na půjčení obytného vozidla je potřebné řidičské oprávnění sk. B a minimálně 2 roky praxe s řízením vozidla
 • Minimální délka pronájmu vozidla je 3 dny, v měsících červen, červenec a srpen minimálně 5 dní
 • Pronajaté vozidlo mohou řídit jen osoby uvedené v nájemní smlouvě
 • Je zakázáno dělat na vozidle jakékoliv úpravy
 • V rámci pronájmu má nájemce k dispozici dálniční známku pro Slovensko, Česko a Rakousko a neomezený počet naježděných kilometrů

Rezervace a platební podmínky

 • Rezervaci termínu je potřebné potvrdit složením rezervační zálohy ve výši 50% z celkové ceny pronájmu na účet pronajímatele a to na základě vystaveného zálohového dokladu, který Vám bude zaslaný elektronicky
 • Tato záloha je splatná do 3 dnů od vystavení zálohového dokladu
 • Doplatek nájmu je splatný nejpozději 14 dní před začátkem pronájmu vozidla
 • Při převzatí vozidla je nutné složit kauci ve výši 1000eur. Kauce může být složená v hotovosti v den převzetí vozidla nebo na účet pronajímatele minimálně 3 dny před začátkem pronájmu
 • Při předčasném ukončení nájmu se zaplacené nájemné nevrací
 • Při pozdním vrácení vozidla je za každý započatý den prodlení účtována dvojnásobná cena pronájmu

Převzetí a vrácení vozidla

 • Vozidlo nájemce přebírá a odevzdává na místě a v čase domluveném v nájemní smlouvě
 • Čas převzetí vozidla je zpravidla od 14:00 v první den pronájmu a čas odevzdání je do 10:00 v poslední den pronájmu. Na základe aktuální obsazenosti můžou být časy domluveny individuálně
 • U pronájmu na více jak 5 dní se první a poslední den pronájmu vozidla počítají jako jeden den. (např. při rezervaci na 7 dní, zaplatíte jenom 6 dní)
 • Vozidlo se odevzdává i přejímá v čistém stavu a vždy s plnou nádrží PHM
 • Kazeta od WC a odpadní nádrž musí být při odevzdání vypláchnuté a vyprázdněné jinak budou nájemci účtované dodatečné poplatky
 • Při převzatí vozidla je potřeba počítat s úvodní instruktáží cca 60 – 90min

Storno podmínky

 • 25% z celkové ceny pronájmu víc jako 30 dnů před začátkem pronájmu
 • 50% z celkové ceny pronájmu 30 – 14 dní před začátkem pronájmu
 • 75% z celkové ceny pronájmu 14 – 7 dní před začátkem pronájmu
 • 100% z celkové ceny pronájmu méně než 7 dní před začátkem pronájmu

Dodatečné poplatky

 • ztráta klíčů od vozidla – 5000 Kč
 • ztráta dokladů k vozidlu – 5000 Kč
 • nevyprázdněná WC kazeta nebo odpadní nádrž – 1500 Kč
 • nevyčištěný interiér – 1500 Kč
 • nadměrně znečistěný interiér nebo exteriér vozidla – skutečné náklady na čištění, minimálně 2500 Kč